Tutaj jesteś

Total quality management – co to jest i dlaczego warto je stosować?

9 maja, 2024 Biznes Total quality management - co to jest i dlaczego warto je stosować?


Współczesny rynek jest nasycony różnorodnymi produktami i usługami. Firmy muszą zatem nieustająco szukać sposobów na spełnienie oczekiwań swoich klientów, aby zyskać przewagę konkurencyjną. Kluczowym aspektem w tym obszarze jest zarządzanie jakością. Jednym z podejść, które zdobyło znaczną popularność w kontekście zarządzania jakością, jest Total Quality Management (TQM), czyli pełne zarządzanie jakością.

Czym jest Total Quality Management?

Total Quality Management, inaczej TQM, to filozofia zarządzania, którą można określić jako podejście holistyczne do zarządzania jakością. TQM dąży do doskonałości we wszystkich aspektach działalności firmy przez ciągłe poprawianie procesów oraz uwzględnienie potrzeb klientów. Celem jest zaspokojenie oczekiwań wszystkich osób zaangażowanych w procesy firmy – od konsumentów i pracowników, przez dostawców, po akcjonariuszy.

Centralnym punktem w TQM jest zaangażowanie wszystkich pracowników firmy w proces poprawy jakości. Oznacza to, że każdy pracownik, niezależnie od jego stanowiska czy obowiązków, powinien być zaangażowany w zarządzanie jakością i dążyć do ciągłego ulepszania efektywności swojej pracy.

Zalety stosowania Total Quality Management

Przyjęcie filozofii Total Quality Management przynosi firmom wiele korzyści, dzięki czemu mogą one zyskać przewagę kompetencyjną na rynku. Oto niektóre z nich:

 • Podniesienie jakości produktów lub usług: TQM koncentruje się na ciągłym doskonaleniu procesów, co prowadzi do rzetelnej i efektywnej produkcji. W rezultacie jakość oferowanych produktów lub usług jest podtrzymywana na najwyższym poziomie.
 • Zwiększenie satysfakcji klientów: W TQM klient jest traktowany jako najważniejszy aspekt biznesu. Firmy starają się zrozumieć i spełnić potrzeby swoich klientów, co prowadzi do podwyższenia ich satysfakcji.
 • Poprawa efektywności operacyjnej: TQM pomaga firmom w optymalizacji wszystkich aspektów ich działalności. Procesy są usprawniane, a zasoby są wykorzystywane w pełni, co przekłada się na lepszą efektywność operacyjną.
 • Zasoby ludzkie: TQM promuje kulturę zaangażowania pracowników we wszystkich aspektach działalności firmy. Pracownicy czują, że mają wpływ na to, co dzieje się w firmie, co przekłada się na ich satysfakcję z pracy i zwiększa lojalność wobec organizacji.

Jakie są podstawowe zasady Total Quality Management?

Skuteczne stosowanie TQM opiera się na kilku podstawowych zasadach, które są kluczowe dla tej filozofii zarządzania. Oto one:

 1. Angażowanie klienta: TQM stawia klienta na pierwszym miejscu. Aby spełnić oczekiwania klientów, firmy muszą je dokładnie zrozumieć, aby móc dostosować swoje produkty i usługi do ich potrzeb. Klienci powinni być traktowani jako partnerzy, a ich satysfakcja powinna być głównym celem każdej firmy.
 2. Zaangażowanie pracowników: W TQM każdy pracownik ma wpływ na jakość. Wszyscy pracownicy powinni być zaangażowani we wszystkie procesy firmy i dążyć do doskonałości we wszystkim, co robią.
 3. Ciągła poprawa: TQM dąży do stałego ulepszania. Każdy aspekt działalności firmy powinien być nieustannie analizowany i ulepszany, aby osiągnąć jak najwyższy poziom efektywności.
 4. Podejście procesowe: TQM skupia się na procesach, nie na produktach. Przez zrozumienie i optymalizację procesów, firmy mogą zwiększyć jakość swoich produktów i usług.
 5. Faktyczne podejście do decyzji: Decyzje w TQM powinny być podejmowane na podstawie rzetelnych danych i analiz, a nie na podstawie intuicji czy przypuszczeń.

Jak wdrożyć Total Quality Management w firmie?

Wdrożenie TQM w organizacji potrafi być skomplikowanym procesem wymagającym odpowiedniego zaangażowania i planowania. Niemniej jednak, poniżej proszę znaleźć szczegółowy proces wdrożenia TQM, oparty na uniwersalnych zasadach:

 1. Zrozumienie TQM: Pierwszym krokiem jest zrozumienie, czym jest TQM oraz jakie są jego zasady i korzyści. To pomoże w uzyskaniu pełnego zaangażowania zarówno zarządu, jak i pracowników.
 2. Zaangażowanie zarządu: Zarząd firmy musi być w pełni zaangażowany w proces wdrażania TQM. Skuteczne wdrożenie TQM wymaga liderów, którzy są w stanie podyktować kierunek i prowadzić resztę organizacji.
 3. Szkolenie pracowników: Wszyscy pracownicy firmy muszą otrzymać odpowiednie szkolenie w zakresie TQM. Powinni zrozumieć, jak mogą przyczynić się do poprawy jakości w swojej pracy i jak ich działania wpływają na całą firmę.
 4. Określanie celów i planowanie: Firmy muszą jasno określić swoje cele i planować, jak osiągnąć te cele z użyciem TQM. Te plany powinny być w pełni zintegrowane z całokształtem strategii biznesowej firmy.
 5. Monitorowanie i ocena: Wdrażanie TQM to proces ciągłej poprawy. Firmy muszą stale monitorować swoje postępy i oceniać skuteczność swoich działań, aby wiedzieć, co funkcjonuje, a co wymaga usprawnienia.

Podsumowując, Total Quality Management jest innowacyjnym podejściem do zarządzania jakością, które koncentruje się na ciągłej poprawie i zaangażowaniu wszystkich pracowników. Jest to strategia, która szanuje klientów i pracowników, dająca firmy możliwość zyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. Co jednak najważniejsze, poprzez skupienie się na ciągłej poprawie TQM jest długotrwałym rozwiązaniem, które może przynieść znaczne korzyści dla każdej firmy.

Redakcja netsales.pl

Poznaj zespół ekspertów NetSales.pl! Nasza redakcja składa się z doświadczonych specjalistów w dziedzinach biznesu, marketingu, finansów oraz rozwoju osobistego. Dzielimy się praktycznymi poradami, które pomogą Ci osiągnąć sukces w świecie nowoczesnego biznesu.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?